Lesregelementen

1. Gedurende de basisschoolvakanties te weten: herfst, zomer, voorjaar, kerstvakantie en officiële feestdagen wordt er geen tennisles gegeven.

2. Ziekte, blessures e.d. geven geen recht op restitutie van het lesgeld.

3. Rackelife is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel die tijdens een training ontstaat bij de lesser.

4. Racketlife is verantwoordelijk voor de indeling van de lessen.

5. Racketlife is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen van cursisten.

6. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet beslist Tennisorganisatie Tennislife. Hierbij wordt er gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

7. Racketlife maakt gebruik van een doorlopende inschrijving. Hiervoor bestaat een uiterste afmeld datum. Wanneer de lesser zich niet heeft afgemeld voor die uiterste datum dat maakt de lesser automatisch gebruik van het pakket van de vorige winter- of zomerseizoen. Mocht de lesser te laat zijn met afmelden dan heeft Racketlife het recht wanneer de desbetreffende wel is ingedeeld om de lesgelden te incasseren. Uiterste afmeld datum zomer 1 maart van het desbetreffende jaar, winter 1 september van het desbetreffende jaar.

8. Het pakket die jij aangaat is per heel seizoen. Dit houdt in een zomer- of winterseizoen. De kosten van dit pakket zullen daarom in rekening worden gebracht. Mocht jij zonder overleg tussentijds stoppen dan zullen de kosten doorgaan tot het einde van het desbetreffende seizoen. Daarna volgt punt 7.

9. Bedragen worden per seizoen opnieuw vastgesteld. De getoonde bedragen bij inschrijving zijn niet bindend.

10. Bij het uitvallen van de lessen door weersomstandigheden of onbespeelbare banen wordt er als volgt ingehaald:
• Eerste les is voor rekening van de leerling (training komt te vervallen);
• Tweede les is voor rekening van Racketlife (training wordt ingehaald);
• Derde les is voor rekening van de leerling (training komt te vervallen).

11. Racketlife deelt de gegevens van lesser met de vereniging en hiervoor geeft de lesser toestemming bij het accepteren van de lesreglementen.

12. De lesser geeft toestemming dat foto’s die op evenementen gemaakt worden gedeeld mogen worden op social media. 

13. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.